Ekonomi

Fakturering – en viktig del av företagares ekonomi

Att driva ett eget företag medför oftast mycket arbete och stora risker, men kan också leda till större frihet och att få jobba med det man älskar – vilket naturligtvis är anledningen till att så många väljer att ta de riskerna det innebär att starta ett företag. En av de risker man åtar sig när man driver eget är till exempel ekonomisk osäkerhet. Många tänker då i första hand på att det kan vara svårt att hitta kunder, men det finns en annan riskfaktor som det är lätt att glömma bort, nämligen att kunden inte betalar sina fakturor. Därför är det viktigt att man har en faktureringslösning som fungerar väl, så att man kan vara säker på att man får in de pengar man behöver till sina levnadskostnader och till kostnaderna i företaget varje månad.

Något som kan vara bra att komma ihåg är till exempel att man inte behöver ha 30 dagars förfallotid på de fakturor man skickar ut, vilket är en vanlig uppfattning. Istället är det upp till en själv som företagare att sätta förfallodatum, även om det är vanligt att man avtalar om detta med kunden. Det blir idag allt vanligare med en förfallotid på åtta, tio eller tjugo dagar, och ett bra riktmärke är att ju mindre summan som ska betalas är, desto kortare förfallotid kan man ha. Förutom att en kortare förfallotid innebär att man snabbare får in pengarna i företaget, kan det också vara ett sätt att bibehålla kontakten med kunden, och på så sätt lättare upprätthålla kundrelationen.

Bara för att bestämmelserna kring förfallodatumet är ganska fria, ska man dock inte glömma att ställa ut alla andra uppgifter korrekt på fakturan. Annars finns risken att kunden inte betalar den. De uppgifter som måste finnas med på en faktura när det gäller försäljning inom Sverige är namn och adress på företaget och kunden, företagets momsregistreringsnummer (och organisationsnummer om det är ett aktiebolag), en specifikation över vad försäljningen gäller, ett unikt fakturanummer, ett förfallodatum, betalningsuppgifter (som bankgiro- eller plusgironummer), skattesatsen och beskattningsunderlag samt momsbeloppet. Sammanfattningsvis kan sägas att ju mer utförlig man är, desto större chans att fakturan är fullständig och korrekt, och att det inte uppstår några tveksamheter från kundens sida.

Det enklaste och mest ekonomiska idag är att skicka fakturorna via mejl eller som e-faktura, men om man ska skicka en påminnelsefaktura till en kund som inte har betalat kan man behöva skicka fakturan med post, för att försäkra sig om att den kommer fram. Du kan beställa kuvert med tryck på Printer.se, så att dina fakturor får ett passande officiellt utseende.

Tags :