Uncategorized

Aktiebolag

Har du en bra affärsidé och har bestämt dig för att starta ett företag måste du även bestämma dig för i vilken form som du ska driva verksamheten. Du kan välja mellan att driva ditt företag i form av enskild firma eller i någon bolagsform som till exempel aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. De olika företagsformerna har sina respektive för- och nackdelar.

Även om det är bättre att välja rätt företagsform redan från början är det inte någon katastrof om du efter en tid upptäcker att en annan företagsform är mer lämplig för din verksamhet. Det kräver i och för sig ett visst administrativt arbete, men det är fullt möjligt att senare ändra företagsform. En vanlig lösning, framförallt när man inte har något startkapital, är att man börjar att driva sin verksamhet i form av en enskild firma för att därefter starta ett aktiebolag och flytta över verksamheten från den enskilda firman till aktiebolaget.

Val av rätt bolagsform

I vilken form som du ska driva din verksamhet beror på en rad olika faktorer. Som exempel kan nämnas din skattesituation, din tillgång till kapital, hur många delägare som det finns i verksamheten, vilken risk som du är beredd att ta för att endast nämna några faktorer. Den vanligaste bolagsformen är aktiebolag, vilket är en etablerad bolagsform som ger ett bra skydd samtidigt som det är relativt enkelt att hantera ur administrativ synpunkt. Dessutom kan flesta bokförings- och redovisningsbyråer, för en låg kostnad, bistå dig inom de områden där du själv inte har tillräcklig kunskap.

Bildande av aktiebolag

Att själv bilda ett aktiebolag är en komplicerad historia. Först och främst måste du ha de juridiska kunskaperna avseende bolagsbildning. Därutöver måste du vara beredd på ett omfattande pappersarbete, som bland annat innebär att du måste upprätta ett antal obligatoriska dokument i form av till exempel stiftelseurkunder och protokoll från den konstituerande bolagsstämma.

Istället för att du själv bildar aktiebolaget kan du vända dig till ett företag som är specialiserat på just bolagsbildningar. Denna typ av företag bildar löpande aktiebolag vilka de därefter säljer till kunder som behöver aktiebolag. Ofta kallas denna typ av aktiebolag för lagerbolag.

Fördelarna med att köpa ett lagerbolag är att du undviker en stor del av det administrativa arbetet samtidigt som det går betydligt snabbare än att själva bilda ett aktiebolag. Ofta kan du få tillgång till ditt aktiebolag redan samma dag, vilket ska jämföras med att när du själv bildar ett aktiebolag kan det ibland ta ett par veckor innan alla formaliteter är avklarade.

Tags :