Ekonomi

Ekonomiska fördelar med Sverige

Det finns många ekonomiska fördelar med att bo i Sverige som många tar helt för givet, en av dem är som exempel Sveriges skolsystem. I många länder kostar det pengar att gå i skolan och då framför allt om man vill vidare utbilda sig. Många har inte råd att gå i skolan och skollunchen är inte heller gratis överallt.

Om man istället tar en titt på det sociala säkerhetssystemet ser det inte likadant ut över hela världen och det är få längder som har samma skyddsnät som vi har eller ens liknande. Om du inte kan arbeta i Sverige kommer du trots det inte att hamna på gatan utan samhället kommer att ta hand om dig. En annan fördel är att alla har rätt till vård och att vården kostar detsamma oavsett om du har cancer eller om du har eksem. Det är en fantastisk fördel och gör så att vi har ett friskare samhälle. Människor har helt enkelt råd att få den hjälp som de behöver när de är sjuka.

Det finns många ekonomiska fördelar för den som bor i Sverige och detta är endast ett fåtal av dem.

Tags :