Uncategorized

Skillnaden på en juridisk och fysisk person ur ett ekonomiskt perspektiv

Sitter du och trycker på en fantastisk affärsidé? Eller har du idéer om hur en befintlig produkt kan göras ännu bättre? Då kanske du har funderat på att starta ett eget företag? Idag är det lättare än någonsin och för att du ska våga satsa på din idé kan det vara värt att hålla reda på att det är skillnad på din egen privata ekonomi och ditt företags ekonomi, det vill säga, du behöver inte nödvändigtvis vara orolig för att bli skuldsatt om din idé inte håller. Det kan verka lättare att hitta lediga kontor att hyra, om du behöver hyra en lokal till din verksamhet än det kan kännas att reda ut alla frågetecken som finns i uppstarten. Så här finner du förhoppningsvis en del svar.

Fysisk person

En fysisk person är egentligen ett annat ord för människa, du som privatperson. Du som fysisk person kan äga tillgångar och du är ett rättssubjekt på samma sätt som en juridisk person. Men, du har andra skyldigheter. Det är bra att känna till sina skyldigheter, speciellt när det kommer till din egen ekonomi. Precis som hos företag är det även för privatpersoner viktigt att skriva avtal och hålla ordning på sin ekonomi och sina papper. Speciellt om du exempelvis bor ihop med någon, men ni inte är gifta. Andra fall där det är viktigt att hålla koll på vad som gäller är om en tar lån för något och till exempel inser att den inte kommer kunna betala tillbaka sin skuld i enlighet med avtalet.

Sammanfattningsvis innebär det att du bär ansvar för dina handlingar och för din egen ekonomi.

Juridisk person

Juridiska personer är bland annat företag som exempelvis Expressen, föreningar (ekonomiska och ideella), andra former av föreningar så som en bostadsrättsförening och företag som kommunen, staten med flera.

Enligt lagen har en juridisk person rätt att ingå avtal samt rätt att äga en förmögenhet. Det vill säga, ur ett ekonomiskt perspektiv är det den juridiska personen som bär ansvaret för sin förmögenhet, exempelvis aktiebolaget ansvarar för sin förmögenhet, inte en privatperson. Det är kanske den allra största skillnaden mot hur det fungerar för en fysisk person. Att om du som fysisk person är anställd av en juridisk person (ett företag) så finns det dels avtal som reglerar vad ni har kommit överens om och dels så ska du som fysisk person inte kunna ställas inför rätta för den juridiska personens ekonomi. Därmed inte sagt att en fysisk person kan bete sig hursomhelst med en juridisk persons ekonomi utan att ställas inför rätta, men det ska inte vara ett hinder för en fysisk person att starta ett företag bara för att den personen är rädd för hur det kommer att påverka den personens egna tillgångar.

Tags :